Polski English
CZłONKOSTWO W HDS
 HDS Poland
 Prof. Roman Wojtusiak
 !!! Aktualności - News !!!
 Dzieje Nurkowania w Polsce
 Galerie
 Wydawnictwa
 Kontakt
 Członkostwo w HDS
 Muzea nurkowe
 HDS-y na świecie
Partnerzy HDS Poland

Muzeum NurkowaniaKDP Poland

Członkowie wspierajacy HDS Poland

Skafandry do nurkowania marki EquesZakład Poligraficzny SpręcografWzorcownia

Patronat medialny

Free Frog TV

Członkostwo w Stowarzyszeniu
 • Przystępując do HDS Poland należy zawsze pamiętać, że cała działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków a rozwój organizacji zależy od stopnia zaangażowania każdego członka w tej pracy.
 • W Stowarzyszeniu można być członkiem zwyczajnym, wspierającym oraz honorowym.
 • Zasady nabywania członkostwa oraz obowiązki i prawa członków określa Rozdział III Statutu Stowarzyszenia.
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia, która złoży pisemną Deklarację członkowską do Stowarzyszenia i zobowiąże się do przestrzegania Statutu i uchwał Zarządu.
 • Wypełnioną „Deklarację członkowską ” prosimy dostarczyć do siedziby HDS Poland:
  00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 p. 25 (biuro KDP PTTK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hds-poland.org.
 • Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 • Obowiązkiem członka zwyczajnego między innymi jest terminowe opłacenie składki rocznej w wysokości 60 PLN.
 • Składkę prosimy uiszczać przelewem na konto bankowe:
  HDS Poland
  Bank Santander
  nr 54 1500 1777 1217 7009 4234 0000
  z adnotacją "Składka członkowska za rok. 20....." .
 • Wysokość pierwszej składki rocznej wynosi 100 PLN. Osoba wstępująca do Stowarzyszenia otrzymuje w ramach tej składki numerowaną odznakę HDS Poland oraz ozdobny imienny Certyfikat Członkowski (formatu A4).
 • Osoby, instytucje lub organizacje zainteresowane uzyskaniem statusu członka wspierającego proszone są o kontaktowanie się z zarządem stowarzyszenia.


  Pamiętaj!

  Jeżeli Twoją pasją jest historia nurkowania, stary sprzęt, kolekcjonerstwo, poszukiwania w przeszłości oraz chcesz swoje zainteresowania i wiedzę przekazać innymi – zostań członkiem HDS Poland.